طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a copy is missing به فارسی a copy is missing یعنی چه

a copy is missing


يک نسخه ان کم است ،يک نسخه اش نيست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها