طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a deliberative assembly به فارسی a deliberative assembly یعنی چه

a deliberative assembly


مجلس شور،مجمع شور و تامل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها