معنی و ترجمه کلمه a friend of mine به فارسی a friend of mine یعنی چه

a friend of mine


يکى از دوستان من ،کسى که با من دوست بود

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها