معنی و ترجمه کلمه a hard row to hoe به فارسی a hard row to hoe یعنی چه

a hard row to hoe


کاردشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها