طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a large proportion of به فارسی a large proportion of یعنی چه

a large proportion of


قسمت زيادى از،مقدارزيادى از

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها