معنی و ترجمه کلمه a mound on a grave به فارسی a mound on a grave یعنی چه

a mound on a grave


توده خاک در روى گور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها