معنی و ترجمه کلمه a pair os scissors به فارسی a pair os scissors یعنی چه

a pair os scissors


يک( عد د )قيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها