طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a parisyllabic noum به فارسی a parisyllabic noum یعنی چه

a parisyllabic noum


اسمى که در صرف هاى گوناگون شماره هجاهاى ان تغيير نميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها