طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a person exercising lien به فارسی a person exercising lien یعنی چه

a person exercising lien


حابس
قانون ـ فقه : کسى که از حق حبس استفاده مى کند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها