طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a pictorial style به فارسی a pictorial style یعنی چه

a pictorial style


شيوه اى از نويسندگى که مطلب رامانندعکس نمودارسازد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها