معنی و ترجمه کلمه a pillar of stone به فارسی a pillar of stone یعنی چه

a pillar of stone


ستون سنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها