معنی و ترجمه کلمه a private room به فارسی a private room یعنی چه

a private room


اطاق خلوت ،اطاق خصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها