معنی و ترجمه کلمه a protective plan به فارسی a protective plan یعنی چه

a protective plan


تدبير دفاعى ،طرح جلوگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها