طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a stitch in time saves nine به فارسی a stitch in time saves nine یعنی چه

a stitch in time saves nine


اندک تعميربهنگام از زيان هاى بزرگ بعدى جلوگيرى خواهد کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها