معنی و ترجمه کلمه a stone of cheese به فارسی a stone of cheese یعنی چه

a stone of cheese


يک سنگ پنير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها