معنی و ترجمه کلمه a stroke of lightning به فارسی a stroke of lightning یعنی چه

a stroke of lightning


برق زدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها