معنی و ترجمه کلمه a wry mouth به فارسی a wry mouth یعنی چه

a wry mouth


دهن کجى ،دهان کج وکوله ،اداواصول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها