معنی و ترجمه کلمه a به فارسی a یعنی چه

a


حرف اول الفباى انگليسى ،حرف اضافه مثبت
کامپيوتر : رقمى در سيستم عدد نويسى مبناى شانزده که متناظر با عدد ¹ 1در سيستم دهدهى است
شيمى : ampere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها