طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه absorbing well به فارسی absorbing well یعنی چه

absorbing well


چاه جذب کننده
زيست شناسى : چاه دراشامنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها