معنی و ترجمه کلمه accelerationists به فارسی accelerationists یعنی چه

accelerationists


بازرگانى : شتاب گرايان مکتبى که بر اساس اعتقاد انها هر گونه اقدام در جهت کاهش نرخ طبيعى بيکارى بدون اينکه قادر باشد اين نرخ را کاهش دهد باعث تسريع تورم خواهد شد. ميلتون فريدمن و ادموند فلپس از پيروان اصلى اين گروه ميباشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها