معنی و ترجمه کلمه acclaim به فارسی acclaim یعنی چه

acclaim


تحسين ،ادعا کردن ،افرين گفتن ،اعلام کردن ،جارکشيدن ،ندا دادن ،هلهله کردن ،فرياد کردن ،کف زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها