معنی و ترجمه کلمه accommodation coefficient به فارسی accommodation coefficient یعنی چه

accommodation coefficient


ضريب تطابق
شيمى : ضريب برابرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها