طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه achievable به فارسی achievable یعنی چه

achievable


دست يافتنى ،قابل وصول ،قابل تفريق ،موفقيت پذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها