طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه achromatism به فارسی achromatism یعنی چه

achromatism


بى رنگى ،رنگ ناپذيرى
روانشناسى : رنگ کورى کامل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها