معنی و ترجمه کلمه acoelous به فارسی acoelous یعنی چه

acoelous


(ج.ش ).بدون معده ء حقيقى يا دستگاه هاضمه ،بدون حفره ء بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها