معنی و ترجمه کلمه actinic(al) به فارسی actinic(al) یعنی چه

actinic(al)


داراى خواص شيميايى ،مربوط به تابش شيميايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها