معنی و ترجمه کلمه actual velocity of ground water به فارسی actual velocity of ground water یعنی چه

actual velocity of ground water


عمران : سرعت واقعى اب زيرزمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها