طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه adequacy به فارسی adequacy یعنی چه

adequacy


بسى ،بسندگى ،کفايت ،تکافو،مناسبت ،شايستگى
روانشناسى : بسندگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها