معنی و ترجمه کلمه adjutant general corps casual به فارسی adjutant general corps casual یعنی چه

adjutant general corps casual


علوم نظامى : منتصب به اجودانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها