طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه administration of justice به فارسی administration of justice یعنی چه

administration of justice


اجراى عدالت
قانون ـ فقه : احقاق حق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها