طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aerodynamic coefficient به فارسی aerodynamic coefficient یعنی چه

aerodynamic coefficient


علوم هوايى : ضريب ايروديناميکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها