معنی و ترجمه کلمه aggression به فارسی aggression یعنی چه

aggression


تجاوز،حمله ،تخطى
قانون ـ فقه : تجاوز ارضى
روانشناسى : پرخاشگرى
علوم نظامى : تعرض

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها