معنی و ترجمه کلمه agrarian revolution به فارسی agrarian revolution یعنی چه

agrarian revolution


بازرگانى : انقلاب ارضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها