معنی و ترجمه کلمه air landing facility به فارسی air landing facility یعنی چه

air landing facility


علوم نظامى : تاسيسات مخصوص پياده شدن از راه هوا تاسيسات فرود هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها