طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه albumen به فارسی albumen یعنی چه

albumen


سفيده ء تخم مرغ ،(گ.ش ).مواد ذخيره ء اطراف بافت گياهى ،البومين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها