معنی و ترجمه کلمه alert (dusk or dawn) به فارسی alert (dusk or dawn) یعنی چه

alert (dusk or dawn)


علوم نظامى : اماده باش صبحگاهى و شامگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها