طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an iconic statue به فارسی an iconic statue یعنی چه

an iconic statue


مجسمه اى که از روى نمونه و مطابق قرارداد صنعتى ساخته شده باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها