معنی و ترجمه کلمه antibilious به فارسی antibilious یعنی چه

antibilious


صفرا بر،ضد صفرا،صفرا کش ،صفرا شکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها