معنی و ترجمه کلمه arcturus به فارسی arcturus یعنی چه

arcturus


نگهبان شمال ،الفا - گاوران الفا - عوا،سماک رامح
نجوم : ارکتوروس
علوم دريايى : نگهبان شمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها