طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه army of occupation به فارسی army of occupation یعنی چه

army of occupation


نيروى اشغالگر،ارتش فاتح ،نيروهاى اشغالى
قانون ـ فقه : ارتش اشغالگر
علوم نظامى : نيروى اشغال کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها