معنی و ترجمه کلمه artiodactylous به فارسی artiodactylous یعنی چه

artiodactylous


(ج.ش ).سم شکافته ،داراى سم شکافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها