معنی و ترجمه کلمه astonishment به فارسی astonishment یعنی چه

astonishment


شگفتى ،سرگشتگى ،حيرت ،بيهوشى ،حيرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها