طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه attention-seeking به فارسی attention-seeking یعنی چه

attention-seeking


روانشناسى : توجه طلب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها