طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه audiogravic illusion به فارسی audiogravic illusion یعنی چه

audiogravic illusion


روانشناسى : خطاى ادراکى حرکتى - شنيدارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها