معنی و ترجمه کلمه average conditions به فارسی average conditions یعنی چه

average conditions


شرايط عادى
علوم نظامى : شرايط متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها