طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه average depth به فارسی average depth یعنی چه

average depth


علوم نظامى : عمق متوسط

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها