طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه back square به فارسی back square یعنی چه

back square


علوم مهندسى : گونياى فلزى که در کارگاهها استفاده مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها