طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bandage به فارسی bandage یعنی چه

bandage


نوار زخم بندى ،با نوار بستن
ورزش : نوار دور پاى زخم اسب
علوم نظامى : نواربندى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها