معنی و ترجمه کلمه barbed wire به فارسی barbed wire یعنی چه

barbed wire


سيم خاردار
علوم مهندسى : سيم خاردار
معمارى : سيم خاردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها