معنی و ترجمه کلمه base spray به فارسی base spray یعنی چه

base spray


بسکهاى ته گلوله
علوم نظامى : بسک ته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها